Uważaj na nową metodę oszustw! Robisz to przez Internet? Przestępcy czyhają na twoją nieuwagę

Coraz częściej wspieramy zbiórki na rzecz objętej wojną Ukrainy. To szczytny cel i warto pomagać naszym sąsiadom. Pamiętajmy, że każda złotówka ma znaczenie! Niestety w sieci pojawia się mnóstwo zbiórek, które niekoniecznie są uczciwe. Wpłata pieniędzy na niepewne konto może być równoznaczna z oddaniem środków przestępcom, którzy nie przekażą naszych funduszy na pomoc Ukraińcom. Dlatego prezentujemy listę zbiórek, które można obdarzyć zaufaniem...

Caritas

Środki zostaną przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych – informuje ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Pieniądze można wpłacać przez stronę caritas.pl
Numery kont do wpłat tradycyjnych:
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
SWIFT: BPKOPLPW
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
SWIFT: BIGBPLPW
Tytułem: UKRAINA

Fundacja Pomagam.pl

Zbiórkę uruchomiła Fundacja Pomagam.pl, która zapewnia jak najskuteczniejszą pomoc, a zebrane środki przekaże ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach - czytamy na stronie fundacji. Organizacja czuwa nad podziałem środków i informuje o sposobie ich wydatkowania. Wszelkie koszty związane z tą zbiórką pokrywa portal Pomagam.pl - 100% wpłaconej na zbiórkę kwoty trafia na fundusz solidarnościowy.

Wpłat można dokonywać na stronie pomagam.pl/solidarnizukraina

Polska Akcja Humanitarna

Zbiera pieniądze na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego.

Pieniądze można wpłacać przez stronę www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

Można też wpłacić je na konto, dopisując Ukraina:
Alior Bank S.A.
02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

IBAN:PL02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

SWIFT: ALBPPLPW

Polska Misja Medyczna

Organizacja ta stale monitoruje sytuację w kraju i działania lokalnych organizacji, które dotychczas zapewniały pomoc na miejscu. Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych.

Pieniądze można wpłacać na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z tytułem „UKRAINA”

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Wszystkie akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia.

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto:

16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”

Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Kieruje pomoc do mieszkańców wsi i miast na wschodzie Ukrainy. Bezpośrednio na miejscu działa ich Partner. Pierwsze pakiety pomocy humanitarnej oraz wsparcie psychologiczne dotarły już do ludzi na obszarach dotkniętych ostrzałem – dowiadujemy się z oficjalnej strony Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Można wpłacić online lub przelać dowolną kwotę na konto PCPM

mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy

UNICEF

Zebrane środki przekaże na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Organizacja współpracuje z lokalnymi partnerami, dzięki czemu może dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc.

Wesprzeć akcję można na stronie unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy   

Zbiórki na zrzutka.pl i siepomaga.pl

Część organizacji prowadzi też zbiórki przez portal zrzutka.pl – w tym Fundacja Otwarty Dialog, Fundacja HumanDoc. Jest tam też skoordynowana akcja 14 organizacji pomocowych #RazemDlaUkrainy.

Źródło: RMF 24 


RMF Ukraina to specjalna stacja nadająca bez reklam dla naszych ukraińskich przyjaciół. To tam przez całą dobę informujemy o tym, gdzie uzyskać pomoc, ciepły posiłek i jak sprawnie przekroczyć granicę. Informacje są nadawane po ukraińsku i angielsku.

Można nas słuchać w Internecie na RMFon.pl i od Przemyśla aż po sam Lwów na 98,6 FM.


Oceń ten artykuł 0 0
Komentarze