piosenka, tag:

2 3 4 5 6 13
2 3 4 5 6 13
piosenka w RMF Extra