Alicja Szemplińska, tag:

1 2 3
1 2 3
Alicja Szemplińska w RMF Extra