Historia się powtarza? Tożsamość Ukraińców. Od Rosji do niepodległości…

Historycy nieustannie spierają się o kwestie tożsamościowe Ukrainy. Losy Ukraińców są burzliwe. W związku z agresją Rosji na terytorium Ukrainy, przybliżamy dzieje narodu ukraińskiego i historyczne zawirowania wokół wschodniej części Europy…

Historia Ukrainy w dużym skrócie…

Ukraina wykształciła się z terenów nazywanych w średniowieczu „Zaporożem”. Czyli z ziem pogranicznych, leżących nad rzeką Dniepr, które znajdowały się w administracyjnych granicach Rzeczypospolitej – dawnego województwa kijowskiego. W wyniku polityki Rzeczypospolitej, Zaporoże stało się terytorium osiedleńczym dla zbiegów, wywrotowców, uchodźców oraz osadników z Cesarstwa Rosyjskiego, Hospodarstwa Mołdawii, Hospodarstwa Wołoszczyzny, a także Polski.

Kozacy i Krym

Wieloetniczną ludność zamieszkującą Zaporoże nazywano Kozakami. Tak naprawdę „Kozacy zaporoscy”, to doskonale znana nam z historii formacja, a bardziej precyzyjnie społeczność wojskowa, która toczyła zaciekłe walki o Krym z Chanatem Krymskim (czyli z tatarami). Jednak najważniejszy konflikt zaporoskich Kozaków, to walki z sułtanem osmańskim przeciwko Imperium Osmańskiemu i Konstantynopolowi w 1676 roku. 

Od Rosji do niepodległości… 

W 1686 roku Zaporoże zostało odłączone od Korony Królestwa Polskiego i przyłączone do Rosji. Dopiero po I wojnie światowej (1918-1919 r.) powstała Ukraińska Republika Ludowa. Następnie również Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, a od 1922 roku wcielone państwo komunistyczne Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W dwudziestoleciu międzywojennym w II Rzeczypospolitej Lwów był – trzecim miastem pod względem liczby ludności – zaraz po Warszawie i Łodzi. Ale Sowieci w 1939 roku dokonali aneksji okupowanej Polski i wcielili między innymi Lwów do ZSRR.

Jeśli chodzi o bliską historię Ukrainy, to od 24 sierpnia 1991 roku oficjalnie funkcjonowała jako niepodległe, demokratyczne państwo.

Czytaj też:

Pierwsze ofiary ataku Rosji na Ukrainę MSW: Zginęło co najmniej 8 osób. Wśród ofiar jest 17-latek
Co najmniej osiem osób nie żyje, a dziewięć zostało rannych po rosyjskim ostrzale - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W obwodzie chersońskim zginął m.in. 17-latek. Jedna osoba...

Oceń ten artykuł 0 0