Jeden wpis w prawie jazdy może skutkować jego utratą. Lepiej na to uważać!

Osoby korzystają z okularów i ze szkieł kontaktowych powinny wiedzieć, że używanie nich naprzemiennie wymaga odpowiedniego wpisu w prawie jazdy. Jeśli go mamy, nie powinniśmy jeździć samochodem bez wsparcia wzroku. W przeciwnym razie, w przypadku kontroli drogowej, grozi nam nie tylko 1500 zł grzywny, ale tez utrata dokumentu!

Nowy taryfikator ma istotne znaczenie dla osób z wadami wzroku

Nowy taryfikator, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, daje policjantom pole nie tylko do wymierzania surowszych kar, ale wymaga też pilniejszej uwagi kierowców podczas jazdy samochodem. Jak się teraz okazuje, zwłaszcza tych, którzy za kółkiem powinni – zgodnie z orzeczeniem lekarskim – nosić okulary bądź szkła kontaktowe. Dokładnie mówi o tym wpis w prawie jazdy, w rubryce 12. tego dokumentu.

Jeśli znajdziemy w niej kod "01.01", pojazd zawsze obowiązkowo musimy prowadzić w okularach. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku soczewek kontaktowych, jeśli w rubryce znajdzie się wpis "01.02". Zarówno soczewki, jak i okulary możemy nosić podczas jazdy samochodem tylko w przypadku, gdy znajdzie się w prawie jazdy kod "01.06". Gdy nie stosujemy się do tych zasad, grożą nam surowe konsekwencje.

Jazda bez korekty wzroku jest traktowana jak kierowanie bez uprawnień

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaktualizowała Kodeks wykroczeń. Najbardziej bolesne dla kierowców okazały się jednak zmiany w kwestii kar nakładanych na kierujących za przewinienia, bowiem za nawet najdrobniejsze grozi teraz surowy mandat. Podobnie stało się też w przypadku osób, wobec których orzeczono prowadzenie pojazdów w okularach, bądź w soczewkach kontaktowych.

Nowe przepisy dotyczące poruszania się na drogach uderzą przede wszystkim w zapominalskich lub tych, którzy nie jeżdżą z korektą wzroku, mimo że powinni. Warto wiedzieć, że gdy kierowca z wadą wzroku zostanie złapany na braku okularów, bądź soczewek kontaktowych, to traktuje się go zgodnie z prawem tak, jakby w ogóle nie miał uprawnień do kierowania!

Niestosowanie się do zapisu w dokumencie prawa jazdy, podczas poruszania się pojazdem, jest łamaniem prawa, traktowanym jako prowadzenie pojazdu bez uprawnień

– tłumaczy w rozmowie z Interią, Robert Opas z Biura Drogowego Komendy Głównej Policji.

Za brak korekty wzroku grozi nawet... utrata prawa jazdy!

Co ważne, do tej pory za jazdę bez uprawnień kierowcom groziła grzywna od 500 zł. Teraz za to przewinienie możemy spodziewać się nie tylko wyższego mandatu – bo od 1500 zł – ale nawet... zakazu prowadzenia pojazdów! Wszystko z powodu zmian, które od nowego roku objęły art. 94. Kodeksu wykroczeń:

1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

[...]

3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Robert Opas powiedział w rozmowie z Interią, że o długości zakazu prowadzenia pojazdów decyduje sąd. Może to być okres od 1 roku do nawet 15 lat! Dlatego jeśli korzystamy z korekty wzroku, warto zwrócić uwagę na to, jaki kod znajduje się w rubryce 12. naszego prawa jazdy. Dzięki temu unikniemy nie tylko nieprzyjemności, ale też sporych konsekwencji.

Ta sama sytuacja dotyczy też osób, które już poprawiły swój wzrok i nie muszą dalej korzystać z okularów, bądź soczewek kontaktowych. Jeśli mają taki wpis w dokumencie, to nadal muszą z nich obowiązkowo korzystać w trakcie jazdy. Zmienić to można jedynie, gdy udamy się na ponowne badanie lekarskie, a przeprowadzający je lekarz uzna, że możemy prowadzić samochód bez korekty wzroku.

Mandat dla dziecka w wysokości 1500 zł za jazdę bez karty rowerowej? Policja komentuje
Często zapomina się o tym, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą poruszać się na rowerze po drogach tylko, jeśli posiadają kartę rowerową. Obowiązkiem najmłodszych jest posiadanie tego...

Oceń ten artykuł 0 0
Komentarze