piosenka, tag:

1 2 3 12
1 2 3 12
piosenka w RMF Extra